Guerilla marketing zakłada minimalny wysiłek i zarazem maksymalne korzyści. Celem jest także promocja w każdym możliwym miejscu, dostosowanie strategii do odbiorcy, kreatywne myślenie i łamanie konwencji. Połączenie guerilla marketing wraz z innymi metodami może znacząco podnieść sprzedaż i poprawić wizerunek. Zwykle strategie nie są już skuteczne, reklama postrzegana jest jako nudna i uciążliwa, dlatego zbliżając się do klienta należy stosować nowoczesne i skuteczne strategie. Należy przy tym pamiętać o tym, do jakiej grupy klientów jest skierowany przekaz. Forma i treść przeznaczona dla młodych osób raczej nie sprawdzi się w przypadku ludzi starszych. Połączenie metod starszych z nowoczesnymi wzmocni ich nietypowy efekt. Wraz z ciągłym rozwojem internetu zmiany dokonały się także w obszarze guerilla marketing. Obraz przyszłego internetu upatrywany jest w stosowaniu nieszablonowych metod marketingowych.

Guerilla marketing jest takim innowacyjnym, chociaż niejednoznacznie definiowanym rozwiązaniem. Niektórzy wiążą go z działaniami bez ponoszenia żadnych kosztów finansowych, inni definiują go przez pryzmat nieklasycznych metod marketingowych. Działania guerilla marketing w sieci internetowej mogą być podejmowane tam, gdzie znajduje się społeczność lub tam, gdzie można ja utworzyć. Mogą to być portale i fora z większą ilością użytkowników, a także strony, blogi, mikroblogi. Dzięki temu możliwe stanie się zebranie społeczności w jednym miejscu i komunikowania się z potencjalnymi klientami. Posiadając taką bazę bardzo łatwo kierować i konstruować komunikaty przeznaczone konkretnie do tych osób i stopniowo zdobywać ich sympatię.

Oznacza to rozpowszechnianie wygenerowanych materiałów i pozyskiwanie klientów.