Guerilla marketing to marketing, który niespodziewanie trafia w klienta przeważnie w niespodziewanych miejscach. Żeby tak się stało osoby przygotowujące kampanie powinny cechować się kreatywnością i powinny posiadać odpowiednie narzędzia żeby zrealizować taką kampanię.

Guerilla marketing - niespodziewanie trafia w klienta przeważnie w niespodziewanych miejscach

Guerilla marketing – niespodziewanie trafia w klienta przeważnie w niespodziewanych miejscach

Taktyki guerilla marketing zostały zaczerpnięte z terminologii militarnej. Przede wszystkim należy poszukiwać niszy i ją wypełnić. Wiąże się to ze znalezieniem zapotrzebowania na konkretny produkt lub usługę.

Guerilla marketing nie ma być sprzedażą, lecz dostarczaniem rozrywki. Działanie w tej branży ma być walką o zachowanie swej wyjątkowości i tworzeniem tożsamości przez działalność z zakresu brandingu, Marketingowiec powinien połączyć się z klientem na poziomie emocjonalnym. Guerilla marketing to także dostępność w sieci, np. prowadząc blog. To również działania stawiające na jakość, klienta i jego satysfakcję, innowacje. Bardzo istotna jest także szybkość działań. Guerilla marketing ma być działaniem atakującym klienta i jednocześnie przemyślanym. Na początku należy zidentyfikować cel następnie skonstruować strategię określającą znajdowanie się celu i wywarcia na nim wrażenia. Ostatnim etapem jest „zaatakowanie” z zaskoczenia. Sukces w guerilla marketing to nieustanny rozwój, kreatywność i innowacyjne rozwiązania.

Guerilla marketing jak najbardziej może używać tradycyjnych metod, jednak robi to bardziej elastycznie. Techniki te są unikalne (efekt zaskoczenia), stargetowane (uderzają w grupę docelową), są opłacalne, gdyż pieniądze przeznaczone na grupę docelową wywierają na nią większy wpływ. Poza tym zwracają uwagę prasy i wywołują rozgłos, gdyż docierają do szerokiej grupy ludzi. Sukces to także profesjonalna kampania, stworzona przez marketingowa z doświadczeniem.